Opleidingen

Duurzame ontwikkeling, ook op het vlak van opleidingen, dat is waar het milieuadvocatenkantoor LDR voor staat. Zoals LDR op zoek gaat naar de ruimere maatschappelijke context van milieu-, energie- ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsproblemen, en streeft naar een maximaal vermijden van gerechtelijke procedures, zo ook wil LDR-Opleidingen haar kennis en expertise met u delen. De jaarlijkse LDR-opleidingencyclus past binnen dit plaatje: gedeelde kennis is dubbele macht! 

In een voortdurend streven naar meer innovatie en grotere interactiviteit, wordt voor de LDR-opleidingen verder geëxperimenteerd met een combinatie van dialoog, debat en ‘in depth training’: opleidingen rond gespecialiseerde thema’s, met de klemtoon op discussie. Meer dan ooit wordt tijdig inschrijven een must! 

Ga verder naar ldropleidingen.be om alles te bekijken en in te schrijven. Of bekijk de folder met extra info.