Curriculum

Wannes Thyssen behaalde in 2005 resp. 2006 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten en het diploma in de aanvullende studies van de ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent. In 2009 rondde hij, andermaal met onderscheiding, de master in het milieurecht af aan de Universiteit Gent.

Na het behalen van zijn diploma ruimtelijke planning was hij enkele maanden werkzaam bij het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, waar hij ervaring opdeed inzake de uitvoering van stads(vernieuwings)projecten.

Sinds januari 2007 is hij als advocaat actief bij LDR. Hij behandelt er een divers pakket aan zaken, die zich in hoofdzaak situeren op het vlak van ruimtelijke ordening. Meer specifiek staat hij particulieren en bedrijven bij in het begeleiden en nauwgezet opvolgen van bouwaanvraagdossiers en beroepen tegen stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Ook de opmaak van planologische attesten behoort tot zijn takenpakket, net als het opvolgen en analyseren van verschillende ruimtelijke planningsinitiatieven van de overheid.

Hij is tevens erkend ruimtelijk planner.
 

Publicaties

 • BLONDIA, M., BOUDON, F., THYSSEN, W., 'Nieuwe vormen van collectiviteit als een ruimtelijk vraagstuk. Een reflectie vanuit de stedenbouwkundige praktijk', in BAEL, J., BLONDIA, M., BERNARD, N., Nieuwe vormen van vastgoed - Verslagboek Notarieel congres 2017, Gent, Larcier, 2017, 525-542.

 • LARMUSEAU, I., THYSSEN, W., 'Rapport nationaux, Belgique (Région flamande) - Belgium (Flemish region), in RENDERS, D., MORAND-DEVILLER, J., PAQUES, M., PRIET, F., Le contentieux de l'urbanisme en Europe, Les Cahiers du Gridauh, Cahier nr. 30-2017, Série Droit comparé, Liège, 2017, 165-186.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), VANDAMME, S., THYSSEN, W., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2016 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2016.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKÉ, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • ARTESCHENE, I., PORTUGAELS, N., THYSSEN, W., e.a., Duiding Bouwrecht - Tweede bijgewerkte editie 2015, Larcier, 2015.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), THYSSEN, W., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2014 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2014.

 • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

 • LIEVENS, E., SAGAERT, V., VANASSCHE, P., VEREECKEN, S., VOLCKAERT, E. (eds.), THYSSEN W,. e.a., Wet en Duiding Vastgoedmakelaar, Gent, Larcier, 2013, 1192 p

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), THYSSEN, W. e.a., De Larcier Wetboeken editie 2012 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2012, 1512 p.

 • DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., 'Melding', Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet, Brugge, Die Keure, 2012, 58-61.

 • DE BACKER, A., DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., Ruimtelijke ordening in het veld. Vijftig jaar stedenbouwwet. Een uittreksel uit de jubileumuitgave Lexicon ('Constructie' en 'Meldingsplicht'), TROS, 2012, nr. 65, 43-45.

 • THYSSEN, W., Boekbespreking: DE WAELE, T., FLAMEY, P., SOUBRON, P. en DEFOORT, P.J., De milieuvergunning in het Vlaamse gewest. Een overzicht van de rechtspraak van de Raad van State, TPR, 2011, 1321-1322.

 • DE WITTE, E. en THYSSEN, W., Boekbespreking: PALMANS, R. en SAGAERT, V. (eds.), De onteigeningsvergoeding. de positie van derden bij onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2009, TPR, 2011, 657-658.

 • THYSSEN, W., Boekbespreking: FLAMEY, P. en VERHELST, G. (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex R.O. en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, TPR, 2011, 658-660.

 • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Commotie rond toepassing van meldingsplichtige handelingen', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 26 januari 2011, nr. 2.

 • THYSSEN, W., 'Stedenbouw & kort geding: kortstondig succes of langdurig huwelijk inzake het behoud van de dorpskern van Doel?', TROS, 2010, nr. 57, 63-69.

 • DE WITTE, E. en THYSSEN, W., Boekbespreking: PALMANS, R. en VERBIST, S., De onteigeningsvergoeding. Het juridisch regime, Antwerpen, Intersentia, 2009, TPR, 2009, 1723-1724.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Nieuwe Vlaamse Codex RO in werking sinds 1 september 2009', TVW, 2009, nr. 4, 336-339.

 • THYSSEN, W., Aanleveren van teksten in verband met ruimtelijke ordenings- en natuurbeschermingsrecht, www.sentral.be.
   

  Voordrachten

 • Nieuwe vormen van collectiviteit als een ruimtelijk vraagstuk. Een reflectie vanuit de stedenbouwkundige praktijk, Opening Doors - Notarieel Congres 2017, ICC Gent, 21 september 2017.

 • Het effect van waardewijzigend overheidshandelen op de onteigeningsvergoeding, vzw CROW, Bilzen (Alden Biesen), 16 oktober 2015.

 • Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening in de praktijk: concrete gevolgen voor ondernemingen, Opleiding Milieumanagement, Syntra Midden-Vlaanderen, Gent, 8 november 2010.
   

  Projecten

 • Project in het kader van een subsidiëring voor experimentele woonprojecten, in samenwerking met vzw Labland, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, in uitvoering.

 • Ontwerpopdracht nieuwe bouwcode stad Mortsel, in opdracht van Stad Mortsel, in uitvoering.

 • Strategisch verdichten en versnipperen van het woonweefsel Lanaken tot Voeren, in opdracht van Vlaamse Regering, in uitvoering.

 • Vervolgstudie Labo XX – Werk, in opdracht van Stad Antwerpen – OCMW Antwerpen, in uitvoering.

 • Juridische begeleiding RUP ‘KMO-zone - containerpark – technische dienst – brandweer’, in opdracht van de gemeente Kaprijke, in uitvoering.

 • Juridische ondersteuning bij de realisatie van natuur, in opdracht van de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Juridische Dienstverlening, in uitvoering.

 • Studie en procesbegeleiding van kansen en voorwaarden voor verweving voor natuur en milieu, in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNaraad), uitgevoerd in 2008-2009.

 • Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen, in samenwerking met Universiteit Gent (afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning), Technum en Resource Analysis , in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Planning, uitgevoerd in 2007.